ActueelOver het platformContactThema'sToegankelijkheidLinksMeldpuntLEES VOOR
Gehandicapten Platform Bladel
Agenda
Bestuur
Over het platform

Doelstelling

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van de integratie in de samenleving van mensen met een lichamelijke beperking. 

Vanuit deze doelstelling stelt de stichting zich tot taak de communicatie tussen mensen met een lichamelijke beperking onderling en met de inwoners van de gemeente Bladel en daarbuiten te bevorderen.gericht op de totstandkoming van een inclusieve samenleving volgens de methode agenda 22 die gebaseerd is op het V.N verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.
bron:www.coalitievoorinclusie.nl


De stichting ziet het als haar taak het beleid te toetsen op gelijkwaardig effect voor mensen met een zonder lichamelijke beperking.
Het gehandicaptenplatform Bladel maakt deel uit van de Wmo-adviesraad en het Platform informele zorg.
Wat wil het platform?


Ze wil hiervoor een overlegstructuur opbouwen met de gemeente en samenwerking tot stand brengen met organisaties van en voor mensen met een lichamelijke beperking.

Een actieve en positieve inbreng van alle betrokkenen is daarbij van belang!

De aandacht van de stichting richt zich op een aantal terreinen:

 • Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen
 • Wonen en huisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Sport en recreatie
 • Onderwijs en vorming  

Hoe kan het platform dit bereiken?

Door:
 • onderzoek te doen naar de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen, winkels en woningen
 • het stimuleren dat aanpasbaar en bezoekbaar wordt gebouwd en verbouwd
 • er aan mee werken dat mensen met een lichamelijke beperking zich, binnen hun mogelijkheden, veilig op straat kunnen begeven.
 • het bevorderen van overleg tussen diverse belangenorganisaties.
 • het adviseren van het gemeentebestuur en andere organisaties.
 • het volgen van het gemeentelijk beleid.
 • het toetsen van de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • het geven van voorlichting.
Gehandicapten Platform Bladel 2017